Assortiment

Dorade

Vis
26 AUG 2013

Spondyliosoma cantharus

De schaapvissen of zeebrasems (Sparidae) vormen een familie binnen de baarsachtige vissen. De familie bestaat uit soorten die wat lengte betreft uiteenlopen van 12 tot 200 centimeter en worden over de gehele wereld in tropische en subtropische delen, in open water, van alle oceanen aangetroffen. Ze leven in scholen. De helft van alle bekende soorten leven in de wateren rondom Zuid-Afrika. In de Middellandse Zee leven 24 soorten. Enkele soorten worden ook in brak en zoetwater aangetroffen.

De soorten kunnen alleseters, strikte vegetariërs of carnivore voedselgewoontes hebben. De tanden in de bek zijn naargelang hun eetgewoontes aangepast. De vissen zijn vaak niet eenslachtig. Sommige soorten bezitten zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtsorganen (tweeslachtig), terwijl andere van man naar vrouw (protandrisch) of van vrouw naar man (protogyn) transformeren tijdens hun leven.
Vissen uit deze familie worden vaak door mensen gegeten.

Pagina terug